Blog turystyczny - turystyka polska i zagraniczna

Społeczeństwo Ghany

Wpis z dnia 15/09/2009

Złoto, diamenty oraz kość słoniowa to największe bogactwo Ghany, niewielkiego, afrykańskiego miasteczka. Nic więc dziwnego, że próbowali je podbić europejscy kolonizatorzy. Byli to głównie Portugalczycy, Anglicy, Francuzi, Niemcy i Duńczycy. Trzeba jednak podkreślić, że mieszkańcy Ghany od zawsze mieli silne poczucie niezależności, w związku z czym jedynie przez kilkadziesiąt lat znajdowali się pod panowaniem kolonizatorów. Jako jedni z pierwszych w Afryce odzyskali też niepodległość.

Ghana jest krajem niezmiernie zróżnicowanym, co przekłada się m.in. na liczbę języków, którymi posługują się tutejsi mieszkańcy. W sumie jest to aż 75 języków i regionalnych dialektów. Najpopularniejszymi z nich są: gur, kwa, nzima i fal.

Jeśli chodzi o tutejsze społeczeństwo, to jest ono stosunkowo dobrze wykształcone. W dodatku a dalszym ciągu odnotowuje się wysoki, dodatki przyrost naturalny. Rząd Ghany musiał nawet wprowadzić politykę kontroli liczby urodzeń. Tak czy inaczej wśród społeczeństwa Ghany dominują ludy Akan, będące pierwotnymi mieszkańcami tych ziem.

Należy podkreślić, że zarówno kultura, jak i sztuka są wyjątkowo silnie związane z religią. Dominuje protestantyzm, aczkolwiek można też spotkać wyznawców islamu i katolicyzmu. Osobną grupę stanowią animiści. To właśnie z tych religii przenoszone są motywy na lokalne rękodzieła.

Tagi: , , , , , , , , ,